Vad kostar det?

Vad kostar det egentligen att anlita hantverkare? Det beror förstås på vilken typ av arbete du vill ha utfört, och det beror också på hur ni väljer att lägga upp priset. Här presenterar vi några ungefärliga timpriser för olika hantverkare samt går igenom hur du kan sänka kostnaderna med ROT-avdraget.

Tänk på att timpriserna kan skilja sig mellan olika firmor och att det finns olika aspekter som påverkar priserna, som till exempel var i landet du bor. Generellt är det dyrare att anlita hantverkare i storstäder än på mindre orter.

Ungefärliga timpriser för olika hantverkareBetalning med kreditkort

 • 300 - 450 kronor per timme plus moms för snickare, murare, golvläggare, målare
 • 350 - 500 kronor per timme plus moms för elektriker, rörmokare, plattsättare, plåtslagare, takläggare
 • 750 - 1000 kronor per timme plus moms för byggkonsulter, byggprojektledare, arkitekter

Vad är ROT-avdrag?
Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten. För ROT-arbeten kan du göra ROT-avdrag, vilket är en skattereduktion som i praktiken betyder att du sänker dina kostnader när du anlitar hantverkare. Avdrag får endast göras på arbetskostnaden. Du får alltså inte dra av något för materialkostnader utan endast för utfört arbete.

Från och med 1 januari 2016 gäller nya regler för ROT som innebär att du kan dra av max 30 % av arbetskostnaden. Den sammanlagda skattereduktionen för ROT- och RUT-arbete (hushållsnära tjänster) får inte överstiga 50 000 kr per person och år.

Du kan aldrig få mer i skattereduktion än du ska betala i slutgiltig skatt efter att dina avdrag är gjorda. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för ROT-avdrag.

Villkor för ROT-avdrag
För att du ska få använda dig av ROT-avdraget finns det vissa villkor som du måste uppfylla. Kraven på dig som köpare är:

 • Du måste vara 18 år
 • Du ska vara bosatt i Sverige eller betala skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
 • Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete

Det finns också krav som gäller själva bostaden där arbetet utförs:

 • Du måste äga och helt eller delvis bo i bostaden där arbetet utförs (även fritidshus och stugor räknas som din bostad)
 • Du kan inte får ROT-avdrag för att bygga ett nytt hus (inte heller en friliggande byggnad exempelvis ett garage eller för om- eller tillbyggnad av hus som är yngre än fem år)
 • Du kan få ROT-avdrag för en bostad som dina föräldrar bor i men som du helt eller delvis äger om det är du som har haft utgifter för arbetet

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om villkoren för att få använda sig av ROT-avdraget.

Exempel på ROT-arbeten
Här följer några exempel på olika arbeten som du kan få eller inte få skattereduktion för.

 • Altan – ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion, detta gäller dock ej bostadsrätt.
 • Asfaltering – ger inte rätt till skattereduktion.
 • Badrum – renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion, det gäller även byte av badrumsinredning.
 • Bergvärme – borrning installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion.
 • Braskamin – arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.
 • Fasadtvätt – ger rätt till skattereduktion.
 • Fuktmätning – ger inte rätt till skattereduktion.
 • Fönster – målning och byte av fönster eller fönsterbleck i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion. För bostadsrätt ger endast arbete på insidan av befintliga fönster skattereduktion.
 • Gräsmatta – anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion.
 • Kök – renovering ger rätt till skattereduktion.
 • Målningsarbeten – ger rätt till skattereduktion. För bostadsrätt gäller endast invändiga arbeten i lägenheten (dvs ej målning av utsida av dörr och fönster, ej balkong osv).
 • Staket – reparation, ombyggnad eller nybyggnad av staket ger inte rätt till skattereduktion.
 • Tak – lägga nytt tak eller byta ut befintligt tak ger rätt till skattereduktion. Även tvätt av tak ger rätt till skattereduktion.

På Skatteverkets hemsida kan du läsa en utförligare lista på vilka arbeten som ger och inte ger rätt till ROT-avdrag.