Frågor & svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om att anlita hantverkare!

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med arbetet?
Om du inte är nöjd ska du i första hand klaga direkt till hantverkaren. Genom att prata med varandra kan ni förhoppningsvis komma fram till en lösning. Om ni kommunicerar skriftligt ska du tänka på att spara allt som skrivs.

Om ni inte kommer överens kan ni ta hjälp av en oberoende besiktningsman. Om besiktningen visar att det finns ett fel har hantverkaren i stort sett alltid rätt att få ordna till det du är missnöjd över, inom rimlig tid och utan extra kostnad.

Tänk på att du bara ska betala för slutfört arbete som du är nöjd med. Du har rätt att hålla inne med pengar motsvarande vad det kostar att få felet åtgärdat eller arbetet avslutat.

Om hantverkaren har försökt rätta till felet men du fortfarande inte är nöjd kan du begära prisavdrag, vilket ska motsvara vad det kostar för dig att få felet åtgärdat av en annan hantverkare.

Om du anlitat en hantverkare som är med i en branschorganisation kan du vända dig till den med ditt klagomål. Du kan också kontakta din kommuns konsumentvägledning. Som en sista instans kan du få kostnadsfri hjälp av Allmänna reklamationsnämnden, eller mot en avgift vända dig till domstol för att få ärendet prövat.

Vad händer om hantverkaren orsakar skador i min bostad?
Hantverkaren är skyldig att ersätta skador som denne orsakar, till exempel repor i parketten eller sprickor i kaklet.

Kan jag avbryta arbetet om jag inte är nöjd med hantverkaren?
Ja, men då har hantverkaren rätt till ersättning för den del av arbetet som redan är utfört samt för ytterligare arbete som inte går att undvika. Hantverkaren har också rätt till ersättning för inköpt material samt för förlorad inkomst på grund av att denne har tackat nej till andra arbeten.

Vad händer om hantverkaren inte blir klar inom den överenskomna tidsplanen?
Om hantverkaren blir klar senare än ni kommit överens om kan det räknas som en försening, och detta kan du reklamera till hantverkaren. För att minska risken för försening kan ni i avtalet komma överens om ett förseningsvite som innebär att ni bestämmer hur ersättning i samband med försening ska hanteras samt vilka belopp som ska gälla. Summan ska då vara så pass hög att hantverkaren känner sig motiverad att bli klar i tid.

Hantverkaren städade inte efter sig, kan jag få ersättning för detta?
Det beror på vad som står i ert avtal. Innan arbetet påbörjas bör ni tillsammans komma överens om vem som står för löpande städning och slutstädning. Om ni avtalade att hantverkaren ska städa ska du givetvis klaga på utebliven städning.